Concept

Realisatie

‘Kunstenaars gaan door tot het gaatje’, aldus musicus Joop Biegelaar, een van de bewoners van Mariëngaarde. Voor hem is de nieuwe Tilburgse woon- werklocatie de ultieme setting om met gelijkgestemden zo lang mogelijk creatief èn actief te blijven. Als lid van de voormalige bewonerscommissie is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisering van de plannen.

<LEES VERDER>

Organisatie

Voor iedereen die belangstelling heeft voor een woon-werkplek op Mariëngaarde is het van belang zich te verdiepen in de intenties en het gedachtegoed. Omdat het essentieel is dat je je in de uitgangspunten en werkwijze kunt vinden. Ze vormen immers de basis van het concept en de pijlers waarop het beleid binnen Mariëngaarde is gebouwd. En ook nieuwe locaties in andere steden ontwikkeld gaan worden. Het concept is eigendom van de stichting Leefstijl Ondersteunend Wonen en Werken, die vanaf januari 2017 de activiteiten van stichting Ru van Rossem Huis voortzet. De locatie Mariëngaarde is eigendom van de woningcorporatie TBV Wonen.

KvK 17278438 SBI-code: 88102

Het bestuur tot 1 januari 2017

  • De heer (Frans) Reyner, voorzitter
  • De heer drs. ing. D.J.W. (Douwe) Dijkstra, penningmeester
  • mevrouw (Pieternel) van Giersbergen

Directeur concept ontwikkelaar en projectleider van stichting Ru van Rossem Huis tot 1 januari 2017.

  • Mevrouw (Mieke) Brekelmans MA

Mieke over Mariëngaarde: ‘Met dit concept hebben we een voorbeeld van nieuwe manieren van wonen, werken en organiseren waarbij geestverwantschap en krachtenbundeling basisvoorwaarden zijn.

Comité van Aanbeveling
Met trots presenteren wij ons Comité van Aanbeveling:

  • Dr. Jo Caris, Adj.prof TiasNimbas Business School Tilburg University over het Ru van Rossem Huis: ‘Het Ru van Rossem Huis concept spreekt me aan en is innovatief.  Leven en zelfbeschikking staan centraal. Het is een variatie op het ‘buurt denken’ van de overheid dat lastig te realiseren lijkt wanneer er geen binding met de buurt aanwezig is.’
  • Mr. Frank Houben, Voormalig Commissaris der Koningin Noord-Brabant over het Ru van Rossem Huis: ‘Het Ru van Rossem Huis is een interessant initiatief. Het is zinvol en de moeite waard om met elkaar nieuwe wegen en oplossingen voor ouderen te onderzoeken.’
  • Prof. Dr. Inge Bongers, Hoogleraar Evidence based management in de (Geestelijke) Gezondheidszorg, Universiteit van Tilburg over het Ru van Rossem Huis: ‘Een prachtig initiatief: samen met kunstenaars hun eigen leef- en werkgemeenschap vorm geven. In Mariengaarde staat eigen regie, empowerment en zelfredzaamheid daadwerkelijk centraal.’
  • De heer Marc Mulders, beeldend kunstenaar